+421 918 641 394

© 2023 3MON Rescue. Všechna práva vyhrazena.

Mesiac: august 2021

Projetky / 1. augusta 2021

Projekt Silvanus – nový projekt európskej Zelenej dohody vytvorený pre manažment lesných požiarov, odolnosť lesa a zmeny klímy. Financovaný z EU programu Horizon 2020 Green Deal a koordinovaný Univerzitou Pegaso v Neapole. Projekt SULVANUS zahŕňa 49 partnerov z EU, Brazílie, Indonézie a Austrálie s rozpočtom 23 miliónov € na dobu 42…