+421 918 641 394

© 2023 3MON Rescue. Všechna práva vyhrazena.

Včasná detekce požáru

Požáry jsou kolosální a ničivé katastrofy. Mohou způsobit vážné a často nezvratné škody na lesních ekosystémech, snížit počet biologických druhů, narušit rovnováhu přírody a změnit klima Země. Během suchých a teplých letních měsíců, kdy foukají horké a silné větry, se hrozba požárů dramaticky zvyšuje. Nově vzniklý požár, ať už v důsledku lidské nedbalosti nebo vysokých teplot, může narůst rychlostí 2 km/h.

Rozsahy detekce podle velikosti požáru:

 • 1m x 1m
  0,8km
 • 2m x 2m
  1,6km
 • 3m x 3m
  2,3km
 • 6m x 6m
  4,7km
 • 24m x 24m
  19km
 • 40m x 40m
  40km

* Vzdálenosti se počítají na základě geometrických hodnot a nezohledňují atmosférické podmínky. Dosah detekce je silně ovlivněn meteorologickými, atmosférickými a geografickými podmínkami!

Detekce požáru probíhá

Systém OPTIX IdentiFIRE detekuje lesní požáry v jejich počátečním stadiu rozvoje prostřednictvím infračerveného záření detekce tepla – IR detekční algoritmus označí pixel s nejvyšší teplotou v obrázku z termografie kamery.

Detekce požáru skzeIR kameru

Detekce kouře během denního světla, algoritmus detekce kouře AI analyzuje video z HD barevné kamery.
V případě zjištěného kouře je zóna označena a obsluha je automaticky upozorněna.

Detekce požáru skze HD kameru

Jedinou účinnou metodou pro minimalizaci škod způsobených lesními požáry je jejich detekce v počátečním stadiu a rychlá reakce na jejich potlačení. Řešení pro včasnou detekci požárů IdentiFIRE vyvinuté společností OPTIX může pomoci vládním orgánům při včasné detekci lesních požárů a umožnit kontrolu jejich šíření.

Automatická detekce požáru - 3MON

Klíčové vlastnosti

 1. OPTIX identiFIRE detekuje lesní požáry v jejich počátečním stadiu vývoje
 2. OPTIX identiFIRE využívá termografické funkce založené na speciálně propracovaných kamerách OPTIX, které poskytují vyšší efektivitu
 3. OPTIX identiFIRE poskytuje skvělou účinnost v kopcovitých, horských a vysokohorských podmínkách
 4. OPTIX identiFIRE potlačuje nehořlavé efekty, jako jsou částice ve vzduchu, odrazy slunce, vozidla, letící ptáky atd., aby se minimalizoval počet poplašných situací, ale stále byla zajištěna vysoká spolehlivost.

Prezentační video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video